Derfor er der fysik/kemi undervisning i folkeskolen

Fysik og kemi lærer os om de elementære byggestenene i naturen og hvordan de interagerer med hinanden. Dette er viden, som alle børn bør have, fordi det giver dem en bedre forståelse af verden omkring dem. Derfor skal børn undervises i fysik/kemi, fordi det er vigtigt at forstå de grundlæggende principper om verden omkring dem.

Sådan foregår fysik/kemi undervisningen typisk

Når der undervises i fysik eller kemi, er det vigtigt at have det rigtige udstyr. Der skal være et whiteboard og en marker, så underviseren kan bruge det til at forklare og illustrere det faglige stof, der er i faget.

Når der gives eksempler i undervisningen, er det yderst vigtigt, at læreren gør det præcist og letforståeligt for eleverne. Det er ikke nok, at læreren bare siger: “brug en kalkulator”. Læreren skal også forklare og vise, hvordan kalkulatoren bruges.

Kalkulatoren er bare ét af de mange redskaber, som eleverne skal kende til, når de laver forsøg. Ud over kalkulatoren, er der også en magnetomrører, som de fleste elever først stifter kendskab med, i fysik/kemi undervisningen.

Heldigvis er læreren til stede, for netop at forklare, hvordan man laver de givne forsøg samt alle de materialer og hjælpemidler, der skal bruges. Læreren forklarer, hvordan eleverne sætter forsøget op, og hvad de skal gøre undervejs.

Læreren sørger for at gennemgå stoffet på en forståelig måde, så eleverne kan følge med. Samtidig sørger læreren for at forklare stoffet så detaljeret som muligt og gerne på forskellige måder, så alle eleverne virkelig forstår stoffet.

Læreren har altid en plan

De fleste lærere er ret dygtige, og de har heldigvis altid en plan for det, der skal undervises i, i fysik/kemi. Der er selvfølgelig også et pensum, som læreren bruger som rettesnor, når han eller hun planlægger sin undervisning.