Halmfyr, jordvarme, pillefyr: Alternativer til fjernvarme

Der har det sidste års tid været stor fokus på opvarmning af boligen. Dette skyldes hovedsageligt de voldsomme prisstigninger, der har været på gas og olie. Folk, der hidtil havde været godt tilfredse med deres olie- eller gasfyr, måtte fortvivlede se til, mens prisen for at opvarme deres hjem steg nærmest fra dag til dag.

Forinden havde især oliefyret været udskældt som en opvarmningskilde, der var dårlig for miljøet. Så da de også blev økonomiske urentable, kom der gang i udviklingen: Tusindvis af danskere ønskede at skifte varmekilde.

Når du bor på landet

I byerne har de fleste muligheden for at blive tilkoblet fjernvarmenettet. Men hvis du befinder dig på landet, er dette ikke altid muligt. Bor du for eksempel på en solitært placeret gård, med pæn afstand til den nærmeste landsby, kan du for eksempel være nødt til at tænke i helt andre baner.

En mulighed vil være at få installeret et halmfyr. Halmfyr, eller halmanlæg, er en større konstruktion, der kræver godt med plads. Men hvis du i forbindelse med dit virke som landmand hvert år er i besiddelse af halm nok, er det værd at overveje. Halm er billigt brændsel med lavt CO2 aftryk.

Alternativt kan du overveje et pillefyr. Dette er mindre pladskrævende, men skal ”fodres” med specialproducerede træpiller.

Hvis du har god plads

En af de opvarmningsformer, der ofte fremhæves som miljøvenlig, er jordvarme. Det kræver dog blandt andet et egnet stykke jord til nedgravning af slanger med mere. En tommelfingerregel er, at det kræver et udeareal, der er dobbelt så stort som de m2, anlægget skal kunne opvarme. Derforuden er det en dyr løsning at få etableret. Men generelt overskygger fordelene ulemperne.

Hvad skal du vælge?

Gå online for at læse mere om de forskellige opvarmningsformer. Uanset hvad, er det en større investering af skifte fra en opvarmningstype til en anden.