Hyr professionelle til oversættelsen

Som en virksomhed, der søger internationalt kendskab eller i forvejen er et kendt logo på den internationale bane, bliver man nødt til også at kunne lade sig forstå af mennesker fra hele verden. Der er engelsk et fornuftigt udgangspunkt, da det er det 3. mest udbredte sprog i verden.

Kompetencer er et kriterie

De ansatte i din virksomhed er sandsynligvis ikke ansat med hensigt til at skulle sidde og oversætte fra engelsk til dansk eller dansk til engelsk, så I vil være hjulpet af at kontakte et oversættelsesbureau, fx https://dotranslations.com/. De samarbejder bl.a. med Levi’s, Lavazza, Danske bank og Aros, hvilket indikerer, at det er et kompetencerigt oversættelsesbureau, der lever op til forventningerne.

Bedre kvalificerede oversættere giver bedre oversættelser

Grundene til, at man skal hyre et oversættelsesbureau til at oversætte sine tekster, er bl.a., at man da er garanteret kvalitet i oversættelsen. Det er professionelle, der sidder med opgaven. Selvom I selv er uddannede, har I en anden uddannelses- og erfaringsbaggrund end dem, som laver oversættelser til daglig. For at nå et så stort publikum som muligt, skal det engelske og/eller danske også være så korrekt, som det er muligt at opnå. Der er større chance for, at der er småfejl, som går ubemærket hen, hvis det ikke laves af de rigtige fagfolk.

Oversættelser til andre sprog

Skal I have oversat tekster til andet end engelsk, skal I ikke fortvivle. Der er masser af oversættelsesbureauer, som specialiserer sig i disse services. Det vil være en fordel at finde et oversættelsesbureau, hvor de oversættende, er særligt kvalificerede til de specifikke sprog. Det vil de være, hvis det er deres modersmål, de skal oversætte enten til eller fra. Er det for eksempel tysk, I vil have oversat en tekst til, kan I kontakte et oversættelsesbureau, der har tyske ansatte – måske endda nogen, der er halvt tysk og halvt dansk.