Stærk IT-infrastruktur skaber vækst  

SQL er fundamentet i en virksomheds it-system 

Først og fremmest er SQL et programmeringssprog til håndtering af data i relationelle databaser. Relationelle databaser verdens mest udbredte måde at hente og gemme større mængde data. SQL er meget stærk til almindelige typer data som anvendes i det daglige (produktkataloger, dataopsamling, regnskaber og persondata). 

Med SQL har man mulighed for at forbinde andre SQL-koder på tværs af server og klient, som giver en stor grad af fleksibilitet i arbejdet. Fordi SQL læser ikke oppefra og ned, da det er styret af logikker og ikke følger en normal procedure. 

Business Intelligence er virksomhedens vej til faktabaserede beslutninger 

Business Intelligence er en måde at håndtere, og forarbejde data, som bliver anvendt i dit software. Virksomheder har ofte store mængder data, kaldet Big data, som skal gå tabt eller være udsat for hackerangreb. 

Ved at opsætte en forenklet og sikret database, kan der minimeres ressourcer og spares tid på at manøvrere rundt i store komprimerede data. Ved at opsætte sin database på den bedst mulige måde ved at anvende BI, altså Business Intelligence kan virksomheden udnytte og skabe den fornødne værdi gennem den data, som virksomheden løbende indsamler. 

Det handler om at forstå din forretning heraf Machine Learning, ved metodisk at anvende dataværktøjer til at bearbejde en given problemstilling i virksomheden. Ved at behandle din data på den mest hensigtsmæssige måde, kan der skabes en holdbar performance og en effektivisering af din forretning. Med Power BI kan du skabe værdifuld visning af de vigtigste datapunkter i din forretning. Her kan du let og enkelt tilgå lige den data, som du har brug for til et hvilken som helst formål. Microsoft Power BI er et effektiv visualiseringsværktøj til virksomheder, der hjælper til at træffe forretningskritiske beslutninger på baggrund af data. Med Power BI kan du indsamle værdifuld data fra kendte datakilder såsom SQL, Excel, Salesforce og Google Analytics og mange andre.