Tips til at optimere dit lager i din virksomhed

Lageret er en stor del af mange virksomheder i dag. Det handler både om virksomheder, der sælger produkter direkte til kunden og virksomheder der har et lager, som de bruger til at opbevare materialer og komponenter til deres egen produktion. Uanset hvad formålet med lageret er, er det vigtigt, at der styr på det for at forblive konkurrencedygtig og succesfuld.

I de nedenstående afsnit vil du blive klogere på, hvad du kan gøre for at optimere dit lager i din virksomhed. Du vil i den sammenhæng blive præsenteret for en række tips, hvor du kan blive inspireret til at gøre noget ved lageret med det samme.

Det fysiske og praktiske

Hvad definerer et godt lager? Er det masser af organiserede pallereoler? Er det et velfungerende system, som medarbejderne forstår? Eller er det noget helt tredje? Det er svært at sige, hvad der definerer et godt lager. Det er nemlig forskelligt for virksomhed til virksomhed. Men der er ingen tvivl om, at simple ting som orden og struktur er vigtige elementer for at velfungerende lager.

Optimering af lagerets indhold

Der er mange virksomheder, der ofte bestiller for mange ting hjem til lageret. Det er helt naturligt på grund af frygten for at mangle noget. Overbestillinger kan dog ofte ende med at koste på bundlinjen, fordi det medfører forhøjet lagerbinding.

Derfor kan det være en fornuftig idé at forsøge at optimere lagerets indhold, så det passer med den efterspørgsel og behov, der er for de respektive produkter, materialer eller komponenter.

Lagerdata og lagerindhold skal gå hånd i hånd

Når du alligevel er i gang med at optimere indholdet på lageret, er det ikke kun de fysiske materialer, som du skal tage stilling til. Det er også den data, der medfølger. Det er vigtigt, at der er overensstemmelse mellem den bogførte værdi og den faktiske værdi af lagerets indhold.